RSS订阅 | 在线投稿 | 在线留言
您的位置:网站首页 > 新闻中心 > 正文

2017内贸B2B平台最新排名

日期:2017-9-2 15:55:43 人气: 标签:水泵

1、阿里巴巴

网址:http://www.1688.com/

当前预估日均流量:1,788,000

来源地址:http://www.aizhan.com/cha/1688.com/

2、中国制造网

网址:http://cn.made-in-china.com/

当前预估日均流量:216,000

来源网址:http://www.aizhan.com/cha/cn.made-in-china.com/

3、慧聪网

网址:http://www.hc360.com/

当前预估日均流量:156,000

来源网址:http://www.aizhan.com/cha/hc360.com/

4、中国供应商

网址:https://cn.china.cn/

当前预估日均流量:72,000

来源网址:http://www.aizhan.com/cha/cn.china.cn/

5、阿土伯

网址:https://www.atobo.com.cn/

当前预估日均流量:60,000

来源网址:http://www.aizhan.com/cha/atobo.com.cn/

6、马可波罗

网址:http://china.makepolo.com/

当前预估日均流量:22,800

来源网址:http://www.aizhan.com/cha/china.makepolo.com/

7、黄页88

网址:http://www.huangye88.com/

当前预估日均流量:22,800

来源网址:http://www.aizhan.com/cha/huangye88.com/

8、中国制造交易网

网址:http://www.c-c.com/

当前预估日均流量:22,200

来源网址:http://www.aizhan.com/cha/c-c.com/

9、八方资源网

网址:https://www.b2b168.com/

当前预估日均流量:10,200

来源网址:http://www.aizhan.com/cha/b2b168.com/

10、勤加缘

网址:http://www.qjy168.com/

当前预估日均流量:9,600

来源网址:http://www.aizhan.com/cha/qjy168.com/

0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: